Đào tạo & Hỗ trợ

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Thứ năm - 21/03/2019 23:26
Bộ phận Kế toán là bộ phận then chốt của các doanh nghiệp, công ty trong mọi lĩnh vực, ngành nghề; nắm giữ quản lý vấn đề thu chi và kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty. Cho đến năm 2018, tỷ lệ việc làm của lĩnh vực kế toán tăng trưởng khoảng 22% mỗi năm, mỗi tháng nước ta có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập, trung bình mỗi doanh nghiệp cần 2 - 6 kế toán viên. Như vậy, cơ hội việc làm của ngành Kế toán là vô cùng rộng lớn và đa dạng.
GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán là chuyên ngành lớn của Trường Đại học Thương mại, đào tạo cử nhân kế toán nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế; có năng lực thực hành nghề kế toán, kiểm toán và khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.
toa dam ke toan kiem toan tai chinh trong thoi ky hoi nhap
Sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán tham dự hội thảo "Kế toán - Kiểm toán - Tài chính trong thời kỳ hội nhập"

Sinh viên ngành Kế toán doanh nghiệp nói riêng và Khoa Kế toán – Kiểm toán nói chung tốt nghiệp ra trường có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp đã thành công trong các vị trí như:
- Chuyên viên phụ trách kế toán tại các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, các tổ chức kinh tế khác
- Kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên trong các doanh nghiệp kiểm toán, chuyên viên tư vấn thuế, kiểm toán nội bộ
- Giảng dạy tại các Viện, cơ sở đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán…
- Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính.
- Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ.
- Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính.
- Nghiên cứu viên, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…
Năm nay, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán xét tuyển trên 3 tổ hợp môn thi tốt nghiệp: Toán-Văn-Anh (D01), Toán-Lý-Hóa (A00), Toán-Lý-Anh(A01).
 
giai bong da khoa ktkt mua bong 2018 2019
Giải bóng đá Khoa Kế toán - Kiểm toán mùa bóng 2018-2019
, . : 60