Đào tạo & Hỗ trợ

Chương trình tuyển chọn ý tưởng cấp khu vực

Thứ tư - 24/01/2018 03:58
Chương trình tuyển chọn ý tưởng cấp khu vực: hỗ trợ xây dựng những chương trình đào tạo chuyên nghiệp hóa -trình độ Đại học và Thạc sỹ trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Chương trình tuyển chọn ý tưởng cấp khu vực

Ban định hướng khu vực châu Á- Thái Bình Dương (DRAP) của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) triển khai một cuộc tuyển chọn ý tưởng (sau đó là xây dựng dự án) cấp khu vực, hướng đến những chương trình đào tạo chuyên nghiệp hóa mới trình độ Đại học và Thạc sỹ trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Cuộc tuyển chọn dự án này nhằm hỗ trợ những cơ sở đào tạo thành viên của AUF trong khu vực, có nguyện vọng hiện thực hóa những dự án hợp tác đa phương về đào tạo chuyên nghiệp hóa hệ pháp ngữ, bao quát không chỉ toàn bộ hai bậc học (Đại học và Thạc sỹ) mà còn hỗ trợ tăng cường các khoa tiếng Pháp: mỗi dự án do DRAP tuyển chọn cần phải đáp ứng được một trong những nhu cầu tăng cường kỹ năng nhằm giải quyết những tồn tại kinh tế-xã hội của các quốc gia trong khu vực.

P.S: Trong trường hợp ý tưởng được duyệt, chủ nhân của ý tưởng sẽ được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ dự án kèm theo. Hồ sơ chi tiết này sẽ được đánh giá sau đó bởi Hội đồng chuyên gia khu vực của AUF.

Hạn chót nộp ý tưởng: 28/02/2018
Tài liệu của chương trình tuyển chọn ý tưởng và cách thức nộp hồ sơ ý tưởng:
- Tài liệu giới thiệu: https://goo.gl/nUHuW8
- Hồ sơ tham dự ý tưởng chương trình đào tạo chuyên nghiệp hóa hệ pháp ngữ trình độ Đại học: https://goo.gl/DheK8a
- Hồ sơ tham dự ý tưởng chương trình đào tạo chuyên nghiệp hóa hệ pháp ngữ trình độ Thạc sỹ: https://goo.gl/e6gKsE
Các chủ dự án cần áp dụng chương trình cải tiến chất lượng vào trong định nghĩa và kế hoạch hiện thực hóa dự án của mình. Chi tiết xem tại Hướng dẫn áp dụng chương trình Cải tiến chất lượng trong tuyển chọn đào tạo trình độ Đại học và Thạc sỹ: https://goo.gl/uo9Qj3

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Ông Nguyễn Tấn Đại - Phụ trách Văn phòng số Pháp ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh: nguyen.tan.dai@auf.org.
- Ông IM Kravong - Phụ trách chi nhánh AUF tại Phnom Penh: im.kravong@auf.org
- Bà Julie El Moutaoukil Rousseau - Phụ trách chi nhánh AUF tại Vientiane: 
julie.el-moutaoukil-rousseau@auf.org
- Bà Carole WAHNOUN - Giám đốc chi nhánh của AUF tại Port-Vila: carole.wahnoun@auf.org
- Bà Lê Thị Minh Hồng - Phụ trách dự án, Ban định hướng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của AUF: le.thi.minh.hong@auf.org

, . : 60