Các tổ chức - đoàn thể Nhà trường

Sinh viên Đại học Thương mại xây dựng thư viện cho trẻ em vùng cao

Chủ nhật - 19/08/2018 21:04
Với mục đích xây dựng thư viện cho các em nhỏ tại xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, gần 4 tháng qua, Đội Sinh viên tình nguyện Khoa Marketing, Đại học Thương mại đã thu gom sách vở để trao tặng các em nhỏ của địa phương này. Những cuốn sách không chỉ giúp mang tri thức đến vùng cao, mà còn thể hiện sự sẻ chia của các bạn sinh viên đối với cộng đồng.
, . : 60