Thư mời viết bài Hội Thảo

thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học “ Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”

Thứ sáu - 12/04/2019 03:22
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (01/8/1959-01/8/2019) tiền thân là Trường Đại học Thuỷ sản, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” vào ngày 31/7/2019.
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính đề nghị giảng viên, nhà khoa học của Quý đơn vị tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.
Logo DHTM 3
Logo DHTM 3
, . : 60