Thư mời viết bài Hội Thảo

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA. CHỦ ĐỀ: “THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19: THÁCH THỨC VÀ NHỮNG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI”

Thứ sáu - 25/02/2022 04:06
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA. CHỦ ĐỀ: “THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19: THÁCH THỨC VÀ NHỮNG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI”
* Địa chỉ email gửi bài: hoithao.fta@tmu.edu.vn ghi rõ tiêu đề thư “HTQG_COVID_19_Họ và tên tác giả”
* Địa chỉ liên lạc: Khoa Kinh tế - Luật, phòng 203, nhà F, trường Đại học Thương mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
* Thời hạn gửi bài: Trước ngày 30 tháng 3 năm 2022, bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
Chi tiết Thư mời xem tại đây

 
, . : 60