TUYỂN SINH

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020

Thứ sáu - 22/05/2020 03:52
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020
Đề án tuyển sinh 2020 tải tại đây
Quyết định xét tuyển thẳng và xét tuyển ưu tiên tải tại đây
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển kết hợp tải tại đây
Phụ lục 01_ Các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2020 tải tại đây
Phụ lục 02_ Đơn đăng ký xét tuyển kết hợp 2020 tải tại đây
Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy 2020 tải tại đây

Bài viết tổng hợp giới thiệu các chuyên ngành Trường Đại học Thương mại tải tại đây

, . : 60