Hoạt động khoa học

công văn số: 1353/BGDĐT-GDTX v/v tham luận tại Hội thảo Khoa học “ Trường Đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người lớn”

Thứ sáu - 05/04/2019 02:11
công văn số: 1353/BGDĐT-GDTX ngày 02 tháng 04 năm 2019 của Bộ giáo dục và đào tạo v/v tham luận tại Hội thảo Khoa học “ Trường Đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người lớn”
, . : 60