Tin hoạt động Web cũ

Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ngày 29/4/2016

Thứ năm - 12/05/2016 13:00
Ngày 29/04/2016 tại Thành phố Huế, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60