TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Thương mại năm 2018

Thứ tư - 20/12/2017 21:00
Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 chi tiết tại đây
Mẫu đơn đăng ký tuyển dụng viên chức 2018 tải tại đây
, . : 60