TUYỂN DỤNG

Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ hai - 29/11/2021 03:04
Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021
Thông báo bổ sung 01 chuyên viên quản lý đào tạo của Ban Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế.
Xem thông báo chi tiết tại đây
, . : 60