Tin hoạt động Web cũ

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển lớp Cử nhân chất lượng cao năm 2016

Thứ năm - 08/09/2016 13:00
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                           Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển lớp Cử nhân chất lượng cao năm 2016
 
            Căn cứ Thông báo Số 580/TB-HĐTS ngày 05 tháng 09 năm 2016 về tuyển sinh đào tạo Cử nhân chất lượng cao năm 2016
            Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả xét tuyển Khóa 3 Chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao như sau:
1.      Lớp Kế toán:                    39 thí sinh trúng tuyển
(có Thời khóa biểu học và danh sách kèm theo)
2.      Lớp Tài chính Ngân hang: Do số lượng thí sinh đăng ký chưa đủ lớp, các thí sinh vẫn đi học theo Thời khóa biểu của Ngành đã trúng tuyển và chờ thông báo về Kết quả xét tuyển sau.
 
HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
 
 
 
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60