Tin hoạt động Web cũ

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NĂM HỌC 2016-2017

Chủ nhật - 25/09/2016 13:00
Ngày 22 tháng 9 năm 2016, trường Đại học Thương mại tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức. Tham dự Hội nghị có 09 đại biểu đương nhiên theo quy định, 122 đại biểu được bầu từ Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị cơ sở và 15 đại biểu mời.
 
Tại Hội nghị, GS.TS Đinh Văn Sơn – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý và giải đáp các kiến nghị của Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị cơ sở.
Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn trường Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2015-2016; đồng chí Trần Thị Lý – Trưởng ban Thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
 
 
Hội nghị đã thông qua các văn bản quản lý của trường: Quy chế tổ chức hoạt động của trường Đại học Thương mại; Quy định bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý trong trường Đại học Thương mại; Một số chỉ tiêu cơ bản trong Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Thương mại. Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết với phương hướng, chỉ tiêu, nội dung công tác và giải pháp, đồng thời phát động các phong trào thi đua để Nhà trường triển khai thực hiện trong năm học 2016-2017.
 
 
Sau thời gian làm việc khẩn trương, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
 
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60