Tin hoạt động Web cũ

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

Thứ bảy - 13/08/2016 13:00
                                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
     Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016
 
  Thí sinh click vào từng <Tên ngành/Chuyên ngành> ở bảng dưới để xem tệp danh sách trúng 
  tuyển tương ứng.
STT
Mã ngành
Tên ngành/Chuyên ngành
1
D310101
Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) - A00
2
D310101
Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) - A01
3
D340101
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) - A00
4
D340101
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) - D01
5
D340101
Quản trị kinh doanh (chuyên ngànhTiếng Pháp thương mại) - A00
6
D340101
Quản trị kinh doanh (chuyên ngànhTiếng Pháp thương mại) - D03
7
D340103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và  lữ  hành) - D01
8
D340107
Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị khách sạn) - D01
9
D340115
Marketing (chuyên ngành Marketing thương mại) - A00
10
D340115
Marketing (chuyên ngành Marketing thương mại) - D01
11
D340115
Marketing (chuyên ngành Quản trị thương hiệu) - A00
12
D340115
Marketing (chuyên ngành Quản trị thương hiệu) - D01
13
D340120
Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Thương mại quốc tế) - D01
14
D340199
Thương mại điện tử (chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử) - A00
15
D340199
Thương mại điện tử (chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử) - A01
16
D340201
Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng thương mại) - A00
17
D340201
Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng thương mại) - D01
18
D340301
Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) - A00
19
D340301
Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) - A01
20
D340404
Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nhân lực doanh nghiệp) - A00
21
D340404
Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nhân lực doanh nghiệp) - A01
22
D340405
Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản trị hệ  thống thông tin kinh tế) - A00
23
D340405
Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản trị hệ  thống thông tin kinh tế) - A01
24
D380107
Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) - D01
25
D220201
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) - D01
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60