Thông báo
Công ty TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL Việt Nam

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham quan thực tế tại công ty TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL Việt Nam

  •   24/10/2019 05:10:27 AM
  •   Đã xem: 870

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham quan thực tế tại công ty TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL Việt Nam

Bạn Phạm Thị Nga (quê Nam Định), sinh viên lớp 50H1, Khoa Tài chính Ngân hàng

Trường Đại học Thương mại hỗ trợ cựu sinh viên gặp tai nạn nghiêm trọng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 60 triệu đông

  •   21/07/2018 01:57:35 AM
  •   Đã xem: 1314

Sau khi nhận được thông tin về tai nạn của bạn Phạm Thị Nga (quê Nam Định), sinh viên lớp 50H1, Khoa Tài chính Ngân hàng, mới tốt nghiệp tháng 6/2018 vừa qua, Nhà trường cùng Ban chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng đã kêu gọi ủng hộ để hỗ trợ Nga và gia đình trong thời gian khó khăn này.

, . : 60