Tài chính - Tài sản kỹ thuật
Thông báo bán thanh lý tài liệu thư viện

Thông báo bán thanh lý tài liệu tài liệu cũ tại Trung tâm Thông tin Thư viện

  •   23/12/2018 08:24:49 PM
  •   Đã xem: 1557

Trường Đại học Thương mại thông báo bán thanh lý tài liệu cũ tại Trung tâm Thông tin Thư viện theo Quyết định trên; Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký mua. Thông tin cụ thể như sau:

, . : 60