Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thứ tư - 06/03/2019 20:00
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019
ket qua 01 (1)l
ket qua 01 (1)l
, . : 60