Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Chủ nhật - 15/10/2017 22:08
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 1 năm học 2017 - 2018
, . : 60