Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Thứ ba - 08/10/2019 22:59
Năm 2019, Trường Đại học Thương mại ban hành Quyết định số 725/QĐ-ĐHTM về quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại
, . : 60