Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Thông báo về việc công khai mẫu phôi văn bằng chứng chỉ năm 2020

Thứ năm - 24/06/2021 04:48
Thông báo về việc công khai mẫu phôi văn bằng chứng chỉ năm 2020
      Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung câp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân”.
     Trường Đại học Thương mại công khai các mẫu phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của thệ thống giáo dục quốc dân gồm: Bằng cử nhân, Bằng thạc sĩ, Bằng tiến sĩ, Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản./.
Mẫu văn bằng, chứng chỉ đính kèm:
Mẫu  bằng cử nhân: Xem chi tiết
Mẫu bằng thạc sĩ: Xem chi tiết
Mẫu bằng tiến sĩ: Xem chi tiết
Mẫu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Xem chi tiết
, . : 60