Khảo thí & Kiểm định chất lượng

CV 2085-Hướng dẫn công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

Thứ năm - 10/06/2021 23:21
Công văn 2085 về Hướng dẫn triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Cục Quản lý Chất lượng - Bộ GD&ĐT và phụ lục kèm theo được đính trong file dưới đây.
, . : 60