Hội Sinh Viên

Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Thương mại khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2023

Thứ tư - 18/11/2020 22:49
Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Thương mại khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2023 là một trong những sự kiện chính trị xã hội quan trọng của sinh viên Trường Đại học Thương mại.
Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Thương mại khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2023
Đại hội được tổ chức nhằm mục đích phân tích đánh giá thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thanh niên, công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng công tác Hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội sẽ bầu ra BCH Hội sinh viên nhiệm kỳ mới để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội, phong trào sinh viên và hiệp thương BCH Hội sinh viên khóa VIII nhiệm kỳ (2020 – 2023).

Hy vọng rằng với sự công tâm, trung thực và khách quan nhất, đại hội sẽ chọn ra những gương mặt ưu tú giúp thúc đẩy phong trào sinh viên ngày một phát triển hơn.

Đại hội sẽ được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 22/11/2020, tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại.
, . : 60