HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

Danh sách ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 được trình bày và không được trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành Kinh tế

Thứ bảy - 23/12/2017 00:54
, . : 60