HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

Thông báo về thẩm định thành tích khoa học công nghệ đặc biệt xuất sắc

Thứ tư - 24/08/2016 13:00
Hội đồng CDGS ngành Kinh tế đề nghị các HĐCDGS cơ sở thông báo cho các UV thuộc đối tượng Giảng viên thỉnh giảng như sau:
8h00 ngày 31/8/2015 có mạt tại H3, ĐHTM để trình bày Báo cáo thành tích KHCN đặc biệt xuất sắc:

Xem chi tiết
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60