HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Kinh tế về việc thực hiện công văn 350/HĐCDGSNN

Thứ ba - 09/08/2016 13:00
Triển khai lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2016 của văn phòng HĐCDGSNN. Hội ngành thông bao như sau:
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60