HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Kinh tế

Thứ năm - 04/08/2016 13:00
Triển khai lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 của Văn phòng HĐCDGSNN. HĐCDGS ngành Kinh tế đề nghị các HĐCDGS cơ sở thông báo cho các ứng viên bố trí, sắp xếp thời gian để thực hiện theo kế hoạch làm việc của HĐCDGS Ngành như sau:
 1. Phiên họp thứ nhất:
Thời gian: ngày 3031 tháng 8 năm 2016 (từ 8h30 sáng)
Địa điểm: Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại
Nội dung: Thống nhất quan điểm và các nguyên tắc làm việc;Trao đổi thống nhất những vấn đề chung của hội đồng; Thẩm định báo cáo thành tích khoa học công nghệ đặc biệt xuất sắc của các ứng viên là giảng viên thỉnh giảng; Biểu quyết Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được trình bày tóm tắt Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ; Biểu quyết danh sách ứng viên chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định.
2. Phiên họp thứ hai
Thời gian: Từ ngày 05 đên 14 tháng 9 năm 2016 (từ 8h00)
Địa điểm: Hội đồng tại H3; Ứng viên tập trung và chờ tại Hội trường H2, Trường Đại học Thương mại - Mai dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.
Nội dung:
- Thẩm định Báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên; Thẩm định ngoại ngữ đối với các ứng viên; Bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ứng viên và kiểm phiếu theo quy định.
- Thường trực Hội đồng tổng hợp các tài liệu, hồ sơ có liên quan để báo cáo và gửi Văn phòng HĐCDGSNN trước ngày 23 tháng 9 năm 2016
3. Thực hiên công văn số 350/HĐCDGSNN ngày 4/7/2016, về việc tất cả các ứng viên trình bày Báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Việt hoặc bằng ngoại ngữ thành thạo qua PowerPoint; khuyến khích dùng tiếng Anh. Thời gian mỗi ứng viên trình bày không dưới 15 phút đối với ứng viên PGS và không dưới 20 phút đối với ứng viên GS. HĐCDGS Ngành Kinh tế đề nghị các HĐCDGS cơ sở thông báo cho các ứng viên chuẩn bị các nội dung trình bày và gửi bản trình bày về Văn phòng HĐCDGS ngành Kinh tế qua Email ndnhuanvcu@yahoo.com.vn hoặc copy vào USB và gửi về VP Hội đồng (qua đ/c Nhuận) trước ngày 29/8/2016.    
4. Danh sách ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn được trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ cùng các thông tin liên quan khác sẽ được thông báo trên websites của trường Đại học Thương Mại (http://www.vcu.edu.vn, Mục: Hội đồng chức danh giáo sư ngành Kinh tế).
         5. Mọi thông tin chi tiết khác đề nghị liên hệ với Thường trực Hội đồng theo địa chỉ sau:
- GS.TS Đinh Văn Sơn - CTHĐ, Email:  dvson@vcu.edu.vnĐT: 0913229599
                - GS.TS Dương Thị Bình Minh - PCT; Email: dbminh@ueh.edu.vn; ĐT: 0903812069
            - GS.TS Nguyễn Bách KhoaTK; Email: nbkhoa@vcu.edu.vnĐT: 0913233662
- Hoặc thông qua Tổ trưởng tổ giúp việc của Hội đồng: TS Nguyễn Đức Nhuận
Email: ndnhuanvcu@yahoo.com.vn        ĐT: 0918762588
    Nơi nhận:
- Các thành viên HĐ
- VP HĐCDGSNN (để b/c)
- Lưu Thư ký HĐ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
 
GS.TS Đinh Văn Sơn
          

Xem chi tiết
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60