HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ tại Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Kinh tế năm 2016

Thứ ba - 30/08/2016 13:00
Hội đồng chức danh giáo sư ngành kinh tế thông báo như sau: (1) Danh sách ứng viên đủ điều kiện được trình bày Báo cáo khoa học tông quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ tại HĐCDGS ngành năm 2016 (DS1 file dinh kèm). (2) Danh sách ứng viên không đủ điều kiện trình bày Báo cáo khoa học tông quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ tại HĐCDGS ngành năm 2016 (DS2 file dinh kèm).
      

Xem chi tiết
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60