Đoàn Thanh Niên

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019

Thứ năm - 28/03/2019 21:42
Sáng ngày 28/3/2019, Bộ môn Giáo dục Thể chất Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019”.
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019

Thông qua “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019” đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi đến các bạn sinh viên trong việc tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn sức khoẻ trong cộng đồng, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất.

Một số hình ảnh "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019":

 
img 0677
Rất đông các bạn sinh viên hưởng ứng tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019"
 
img 0683
Rất đông các bạn sinh viên hưởng ứng tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019"
 
img 0693
Rất đông các bạn sinh viên hưởng ứng tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019"
 
img 0696
Rất đông các bạn sinh viên hưởng ứng tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019"
 
img 0700
Rất đông các bạn sinh viên hưởng ứng tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông giải chạy báo Hà Nội mới năm 2019"
, . : 60