Đoàn Thanh Niên

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ năm - 07/09/2017 09:57
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI
------
Số: 09-2017/KH-TNTM
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                                                                                                             Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
 
- Căn cứ Kế hoạch công tác của Thành đoàn Hà Nội và Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2017 – 2019 của Đoàn trường;
- Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Đại học Thương mại trong các lĩnh vực công tác dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng;
Nhiệm vụ trọng tâm học kỳ I năm học 2017 – 2018 tập trung vào các nội dung sau:
 
I. NỘI DUNG
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội phát động cùng các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, ngành và Nhà trường.
- Phổ biến rộng rãi các thông tin về hoạt động đoàn và phong trào đoàn thanh niên tới từng đoàn viên thanh niên thuộc Liên chi, chi đoàn.
- Nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình của đoàn viên thanh niên, đặc biệt vào thời điểm diễn ra những ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và của Nhà trường.
2. Công tác chuyên môn      
2.1. Đối với đoàn viên cán bộ, giáo viên
Về giảng dạy và công tác:
- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, công tác học kỳ I năm học 2017 – 2018 đảm bảo đúng lịch trình và chất lượng; 
- Thực hiện tốt nhiệm vụ cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên trong việc đăng ký, bổ sung, rút bớt học phần; tư vấn cho SV những vấn đề vướng mắc trong thực tế học tập và sinh hoạt chi đoàn.
Về nghiên cứu khoa học:
- Đối với cán bộ, giảng viên: tiếp tục tăng cường thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học, viết các bài báo đăng các tạp chí chuyên ngành.
- Tham gia hướng dẫn NCKH cho sinh viên theo sự phân công của Khoa.
2.2. Đối với đoàn viên sinh viên
- Thực hiện thời khóa biểu học tập đảm bảo đúng lịch trình với thái độ tích cực.
- Triển khai đề tài NCKHSV dưới sự hướng dẫn của giáo viên theo kế hoạch.
- Thành lập và duy trì fanpage hỗ trợ sinh viên NCKH và đạt chuẩn tiếng anh
đầu ra.
3. Công tác văn thể
- Phối hợp với Phòng CTSV tổ chức chương trình “Chào tân sinh viên” vào tháng 8/2017
- Triển khai đóng góp sửa đổi Điều lệ Đoàn.
- Tiếp tục tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” do Đảng Ủy Khối các Trường ĐH, CĐ Thành phố HN và Thành Đoàn phát động.
- Triển khai cuộc thi vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2017
- Tổ chức, xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức cuộc thi “TMU Got Talent” – Tìm kiếm tài năng sinh viên ĐH Thương Mại, chào mừng 63 năm giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 – 10/10/2017) (có kế hoạch chi tiết kèm theo)
4. Công tác tình nguyện
- Thực hiện chương trình tình nguyện hỗ trợ “Đón tiếp sinh viên” khóa 53, phục vụ Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 theo sự chỉ đạo của Nhà trường.
- Thực hiện chương trình tình nguyện gắn với các hoạt động lớn của Nhà trường, Đoàn thanh niên trường và Thành đoàn khi được huy động.
- Tiếp tục duy trì hoạt động của đội TNTN bảo vệ môi trường và đội hình TNTN hỗ trợ du lịch Thăng Long – Hà Nội theo sự phân công của Thành Đoàn HN.
5. Công tác tổ chức
5.1. Tổng kết năm học 2016 – 2017
- Tổ chức tổng kết năm học 2016 – 2017 và xét phân loại đoàn viên học kỳ II (2016-2017) như hướng dẫn của Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo.
- Các LCĐ đề xuất để Đoàn trường xét khen thưởng năm học 2016 – 2017 cho các tập thể và cá nhân trên cơ sở kết quả phân loại đoàn viên.
+ Đối với Chi đoàn trực thuộc: đã tiến hành tổng kết theo hướng dẫn của công văn số 07-2017/CV-TNTM ngày 15/5/2017.
+ Đối với Liên chi đoàn:
Đơn vị Danh hiệu CĐ vững mạnh Danh hiệu CĐ tiên tiến Danh hiệu đoàn viên HT XSNV
A, B, C-T, F-P, I-S 03-05 CĐ 03-05 CĐ 7-10 ĐV
D, E, H, N, U 02-04 CĐ 02-04 CĐ 05-07 ĐV
Q 01-02 CĐ 01-02 CĐ 03-04 ĐV
Hồ sơ tổng kết năm học của các LCĐ bao gồm: danh sách đề nghị đoàn viên xếp loại xuất sắc, Biên bản họp LCĐ, Bản tổng hợp đánh giá thi đua và Danh sách đề nghị khen thưởng. Thời gian nộp hồ sơ: trước 15/9/2017
5.2. Kiện toàn nhân sự BCH Đoàn khóa K53
Đề nghị thành lập mới các chi đoàn và chỉ định BCH chi đoàn đối với khối chi đoàn K53 và CNTH khóa mới. Các Liên chi đoàn nộp văn bản đề nghị công nhận BCH sau đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa 01 tuần.
5.3. Thu nộp đoàn phí và sổ đoàn viên năm học 2017 – 2018
- Các đơn vị tiến hành thu và nộp đoàn phí năm học 2017 – 2018 như sau:
            + Chính quy khóa 53: thu 100.000đ/đoàn viên/khóa học
            + Hệ CNTH: thu 75.000đ/đoàn viên/khóa học
Toàn bộ đoàn phí thu được các đơn vị trích 1/3 trên tổng số nộp về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất sau đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa 01 tuần.
- Tiến hành thu sổ đoàn viên của khóa 53, hệ CNTH mới nộp về VP Đoàn trường chậm nhất sau đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa 01 tuần.
6. Công tác Truyền thông – Đối ngoại
- Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật thường xuyên mọi thông tin về phong trào hoạt động lên trang web và fanpage của Đoàn Thanh niên trường.
- Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động, cuộc thi, chương trình của Đoàn thanh niên trên các kênh truyền thông của Đoàn thanh niên.
- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ của đất nước: Cách mạng tháng Tám 19/8, Quốc khánh 2/9, Giải phóng Thủ đô 10/10, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
7. Công tác phát triển Đảng
- Căn cứ vào kết quả học tập và kết quả phân loại đoàn viên, các LCĐ và CĐ trực thuộc triển khai công tác phát triển Đảng viên theo đúng thủ tục quy định.
8. Công tác lãnh đạo Hội sinh viên
- Phối hợp cùng Hội sinh viên tổ chức các hoạt động chào mừng tân sinh viên khóa K53
- Chỉ đạo Hội sinh viên trường xây dựng và triển khai kế hoạch công tác học kỳ I năm học 2017 – 2018.
9. Một số hoạt động tập trung
TT Thời gian Nội dung Cấp tổ chức
1 T08/2017 Chào Tân sinh viên K53 - Đoàn Trường ĐHTM
- Phòng CTSV
2 T08/2017 Open Tour – Giới thiệu về Trường cho SV K53 - ĐTN – HSV Trường
3 T09/2017 Tìm kiếm tài năng sinh viên ĐH Thương Mại - Đoàn Trường ĐHTM
4 T9/2017 Hoạt động văn thể cho sinh viên K53 tại Hà Nam: bóng đá nam, bóng đã nữ, kéo co, đá cầu - Đoàn Trường ĐHTM
5 T10/2017 Sinh viên 5 tốt - Thành Đoàn HN
6 T10/2017 Tôi yêu Hà Nội - Thành Đoàn HN
7 T10/2017 Tọa đàm hướng nghiệp cho SV - Đoàn Trường ĐHTM
- Phòng CTSV
8 T10/2017 Bóng ném nam sinh viên ĐH Thương Mại
Cầu lông sinh viên ĐH Thương Mại
- Bộ môn GDTC
- Đoàn Trường ĐHTM
9 T10/2017 Tổ chức lễ ra mắt các CLB SV trường ĐH Thương Mại - Đoàn Trường ĐHTM
10 T12/2017 Giao lưu văn nghệ sinh viên K53 học tập tại Hà Nam - Đoàn Trường ĐHTM
11 T01/2018 Hoạt động tình nguyện Đông ấm - Đoàn Trường ĐHTM
- Các Liên chi Đoàn
12 T01/2018 Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG - Trung ương Hội sinh viên VN
 
II. THỰC HIỆN
            Các Ban trực thuộc Đoàn trường, các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc căn cứ vào các nội dung nêu trên tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy trình.
            Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng Đoàn trường, số điện thoại 04.37643219, máy lẻ 1103.
  T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
  Bí thư
 
 
 
Nguyễn Thành Hưng
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60