Đoàn Thanh Niên

Dự thảo Quy chế Tổ chức và Quản lý hoạt động Câu lạc bộ sinh viên

Thứ năm - 12/10/2017 04:32
Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của các Câu lạc bộ đang sinh hoạt tại Trường Đại học Thương mại. Hiện tại, Đoàn thanh niên Nhà trường đang nhanh chóng hoàn thiện “quy chế tổ chức và quản lý các câu lạc bộ sinh viên”.

Nhằm hoàn thiện quy định, Đoàn thanh niên trân trọng xin ý kiến góp ý của các đơn vị, cán bộ, viên chức và người học trong Trường về dự thảo “Quy chế Tổ chức và Quản lý hoạt động Câu lạc bộ sinh viên”
Download dự thảo “Quy chế Tổ chức và Quản lý  hoạt động Câu lạc bộ sinh viên”: tại đây

, . : 60