Đào tạo Sau đại học
logo DHThuongmai

Văn bản quản lý đào tạo Sau Đại học năm 2021

  •   11/07/2021 09:32:08 PM
  •   Đã xem: 407

Hội nghị “Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2020-2021”

Hội nghị “Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2020-2021”

  •   16/01/2021 03:57:54 AM
  •   Đã xem: 865

Sáng ngày 16/01/2021, tại phòng Hội thảo tầng 6 Nhà F, Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý sau đại học đã tổ chức Hội nghị “Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2020-2021”.

, . : 60