Đào tạo Sau đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020

Thứ sáu - 22/11/2019 03:24
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số:  980/TB-ĐHTM                                                  Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019
 
THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020

   Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 như sau:
- Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

TT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu dự kiến
1 Kinh doanh thương mại    9340121 5
2 Kế toán                    9340301 5
3 Quản lý kinh tế  9340410 5
4 Quản trị kinh doanh 9340101 5
5 Tài chính - Ngân hàng 9340201 5

- Hình thức đào tạo tập trung toàn thời gian: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.
- Hình thức đào tạo tập trung bán thời gian: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có ít nhất 12 tháng học tập trung liên tục tại Trường trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Kết hợp xét tuyển với thi tuyển (Quy định cụ thể tại Mục 3.2 - Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ >>>  Download tại đây )
- Điều kiện về văn bằng: Thí sinh đăng kí dự tuyển nghiên cứu sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. (Quy định cụ thể tại Mục 4 - Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ >>>  Download tại đây )
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh: Vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) trong khoảng thời gian sau:
       * Phát hành hồ sơ: từ 08/11/2019 đến 28/2/2020 và từ 03/04/2020 đến 28/8/2020;
       * Nhận hồ sơ: từ 12/11/2019 đến 28/2/2020 và từ 03/04/2020 đến 31/8/2020.
- Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Hồ sơ đăng ký dự thi/ dự tuyển gồm:

a) Đơn xin dự thi/ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (theo mẫu). >>>  Download tại đây
b) Bản sao có chứng thực bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học), bằng thạc sĩ; bảng điểm đại học, bảng điểm cao học (Thí sinh có bằng cử nhân đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận văn bằng do Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp);
c. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên, hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày xét tuyển, Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ tiếng nước ngoài (đối với thí sinh Việt Nam), chứng chỉ Tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt (đối với thí sinh nước ngoài), hoặc một số trường hợp khác (Xem chi tiết tại Mục 3.2 của Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ và tại Phụ lục 1 >>>  Download tại đây) .
d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai;  >>>  Download tại đây
đ) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;
e) 07 quyển Báo cáo về dự định nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ (theo mẫu). Danh mục hướng nghiên cứu thuộc các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh xem tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ. >>>  Download tại đây;
f) 07 Bản foto bài báo của tác giả hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
g) Thư giới thiệu của nhà khoa học theo quy định tại mục 4.5 của Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ >>>  Download tại đây
h) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
i) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (theo mẫu) >>> Download tại đây
k) Các giấy tờ khác và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Trường 
>>> Download tại đây
Phụ lục 1:Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài >>> Download tại đây
Phụ lục 2:Các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học >>> Download tại đây
- Thời gian xét tuyển:  Trình bày và xét duyệt báo cáo dự định nghiên cứu: Dự kiến từ ngày 31/03/2020 - 08/4/2020 (đợt 1) và  29/9/2020 - 07/10/2020 (đợt 2 nếu có); 
- Thi kĩ năng giao tiếp tiếng Anh (với các thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển): Dự kiến vào ngày 28/3/2020 (đợt 1) và 26/9/2020 (đợt 2).
- Địa điểm thi: tại Trường Đại học Thương mại.
- Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 9/4/2020 - 15/4/2020 (đợt 1) và 8/10/2020 - 15/10/2020 (đợt 2 nếu có).
- Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 28/4/2020 -  03/5/2020 (đợt 1) và 27/10/2020 - 01/11/2020 (đợt 2 nếu có).

                                                                                                  K/T.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                       
                                                                                                 (Đã ký)
                                                                                   PGS,TS. Nguyễn Hoàng 

Ghi chú:
- Thí sinh có thể trực tiếp tải mẫu các loại hồ sơ đăng ký dự thi cao học và dự tuyển nghiên cứu sinh tại website của Trường theo địa chỉ (http://saudaihoc.tmu.edu.vn).
- Trường Đại học Thương mại không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website của Trường theo địa chỉ trên (mục Tuyển sinh) đợt tháng 3 dự kiến ngày 9/3/2020 và đợt tháng 9 dự kiến ngày 7/9/2020. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 20/3/2020 cho đợt thi tháng 3/2020 và từ ngày 18/9/2020 cho đợt thi tháng 9/2020.
- Thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường, hoặc Bảng tin Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: 0243.7643219 (3000/788).


Toàn văn thông báo tuyển sinh >>> Download tại đây

Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 >>> Download tại đây

, . : 60