Đào tạo Quốc tế

Học bổng trợ cấp sinh viên học chương trình tiếng Pháp Thương mại của AUF

Thứ ba - 24/09/2019 21:26
Trợ cấp học tập dành cho sinh viên theo học tại các trường thành viên thuộc Tổ chức đại học Pháp ngữ, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Việt nam, Lào, Campuchia). Đây là hình thức hỗ trợ dựa trên các tiêu chí xã hội cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn theo học tại các chuyên ngành đại học Pháp ngữ (hệ cử nhân).
Học bổng trợ cấp sinh viên học chương trình tiếng Pháp Thương mại của AUF
Thông tin chi tiết xem Tại đây.
, . : 60