Đào tạo Quốc tế

HỌC BỔNG THẠC SỸ CỦA THỤY SĨ NĂM 2020-2021

Thứ năm - 09/04/2020 00:46
HỌC BỔNG THẠC SỸ CỦA THỤY SĨ NĂM 2020-2021
Quỹ học bổng quốc tế Thụy Sĩ hiện đang được mở. Đây là chương trình dành cho những sinh viên nước ngoài muốn đăng ký học chương trình Thạc sỹ tại Trường Đại học Khoa học ứng dụng và Nghệ thuật Lucerne vào kỳ mùa thu năm 2020. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất của Thụy Sĩ. Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đường link sau:
https://greatyop.com/international-academic-scholarship-switzerland/
 
, . : 60