Đào tạo & Hỗ trợ

Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2010-2015 “Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới và phát triển”

Thứ sáu - 06/11/2020 03:57
Giai đoạn 2010-2015, Trường Đại học Thương mại tiếp tục thực hiện đổi mới trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý, tiếp nối những thành tích đã đạt được để giữ vững và phát huy danh hiệu Anh hùng lao động.
Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thương mại khóa XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020)
Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thương mại khóa XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020)
Hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo:
ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC
Hoạt động đổi mới chương trình đào tạo, phát triển chuyên ngành đào tạo và mở ngành đào tạo trình độ đại học, sau đại học được tiến hành hàng năm nhằm nâng cao năng lực của Trường trong cạnh tranh với giáo dục đại học các nước, nhất là khi Việt Nam thực hiện mở cửa thị trường giáo dục theo cam kết khi gia nhập WTO và nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ và chất lượng cao cho đất nước. Trường thống nhất chương trình đào tạo của từng chuyên ngành gồm 120 tín chỉ (bao gồm cả thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp).
Trường đã rà soát, sửa đổi và ban hành mới theo hướng tinh gọn, cập nhật, hiện đại 16 chương trình đào tạo trình độ đại học, trong đó có 4 chương trình đào tạo (CTĐT) mới bắt đầu tuyển sinh từ năm 2013; 19 CTĐT đại học vừa làm vừa học, liên thông, hoàn chỉnh kiến thức và 5 CTĐT trình độ thạc sĩ, trong đó xây dựng mới 2 CTĐT thạc sĩ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo là Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, hoàn thiện hồ sơ mở ngành và đã tiến hành mở được 04 ngành đào tạo mới là: Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Marketing và Luật Kinh tế. Năm 2013, Trường đã hoàn thành hồ sơ mở 3 ngành và Bộ đã quyết định cho phép Trường đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; chuyển đổi chương trình đào tạo thạc sĩ Thương mại theo 3 mã ngành cấp 4 đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định của Bộ. Hoàn thiện chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại, khối kiến thức 2 và 3 đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại.
Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo được Trường công bố từ năm 2009. Trường tiến hành đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thương hiệu cho phù hợp với ngành đào tạo Marketing, đổi mới chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử; hoàn thiện 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Quy chế đào tạo thạc sĩ; hoàn thiện các đề cương mẫu số 4 tất cả các học phần cho 5 chuyên ngành; hoàn thành hồ sơ xin phép Bộ mở thêm 3 chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trường cũng đã hoàn thành hồ sơ và được Bộ cấp phép mở chương trình chất lượng cao trình độ đại học cho 2 ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng và năm học 2014-2015 bắt đầu tuyển sinh; 2 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ là Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh (bắt đầu tuyển sinh từ tháng 9/2015). Trong giai đoạn 2010-2015, trên cơ sở các chuyên ngành đào tạo cũ, Trường mở thêm 7 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, gồm: Quản trị nhân lực, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Thương mại điện tử.
 
2
Lớp thực hành Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
Trường tiếp tục phát triển quy mô đào tạo trong mối quan hệ với mở rộng cơ cấu ngành, chuyên ngành đào tạo, giữ ổn định quy mô tối ưu trong khi vẫn mở rộng ngành và chuyên ngành theo sự phát triển của nhu cầu kinh tế - xã hội, đảm bảo sự tương thích giữa nhu cầu xã hội về các ngành nghề, năng lực đào tạo của Trường và yêu cầu đảm bảo chất lượng. Đồng thời, Trường từng bước điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giữa các trình độ; cân đối hài hòa giữa chỉ tiêu chính quy và chỉ tiêu đào tạo các loại hình khác (vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai) để góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ CBGV, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ sử dụng, đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và của các doanh nghiệp, các vùng kinh tế khó khăn.
Về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo: Trong giai đoạn 2010-2015, Trường đã tiến hành đổi mới đồng bộ phương pháp quản lý giáo dục và phục vụ đào tạo theo hướng từng bước chuẩn hóa toàn bộ các khâu của quá trình đào tạo, từ đăng ký học tập của sinh viên, xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu giảng dạy học tập, lịch thi và thông báo kết quả thi; hoàn thiện, nâng cấp các yếu tố và điều kiện vật chất kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục, sử dụng thiết bị giảng dạy đa chức năng, mạng INTERNET, mạng LAN, phần mềm quản lý đào tạo.
 
3
Lễ Khai giảng năm học 2015-2016
 
4
Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy trong ngày lễ bế giảng khóa học

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC BẰNG 2 VÀ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
Trong quá trình đổi mới và phát triển, Nhà trường thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo phi chính quy: tiếp tục đào tạo đại học Vừa làm vừa học (Tại chức cũ), đào tạo Đại học Bằng 2 và Đại học Liên thông (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học).
Nhà trường giao cho khoa Tại chức làm đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo hệ phi chính quy.
Công tác tuyển sinh đã đạt chuẩn theo tuyển sinh đại học hệ chính quy, tất cả các khâu công việc đều được chuẩn hóa. Tháng 5/2012, Trường đã rà soát và ban hành Bộ chương trình giáo dục đại học Vừa làm vừa học, Bộ chương trình giáo dục trình độ Đại học liên thông, Bộ chương trình giáo dục Đại học bằng 2 các chuyên ngành theo nguyên lý hệ thống tín chỉ.
Công tác xây dựng kế hoạch và điều độ thời khóa biểu đã tiếp tục được hoàn thiện, cải tiến phù hợp với kết quả tuyển sinh và yêu cầu của chương trình đào tạo. Từ năm 2014, việc quản lý danh sách và kết quả học tập đã được thực hiện trên phần mềm Quản lý đào tạo hệ phi chính quy của Nhà trường.
 
5
Lớp học hệ vừa làm vừa học

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Trước tháng 09/2012, Trường thực hiện đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo 3 chuyên ngành (Kế toán, Quản lý kinh tế và Thương mại). Từ tháng 09/2012, Trường mở thêm 2 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ mới: Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng (bắt đầu từ khóa cao học 18B), đồng thời tiếp tục hoàn thiện 3 chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cũ. Năm 2015, Trường mở thêm 2 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ là Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng (bắt đầu tuyển sinh từ đợt tháng 9/2015).
Ngoài tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau đại học tại Trường, được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã mở rộng địa bàn tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Sơn La, Quảng Ngãi, Hải Dương.
Quy mô tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học giai đoạn 2010-2015 tăng nhanh so với 5 năm trước. Trung bình mỗi năm tuyển sinh khoảng 800 học viên cao học và 70 nghiên cứu sinh.
Hoạt động quản lý đào tạo sau Đại học của Trường thực hiện nghiêm túc và ngày càng chuẩn hóa trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ, hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh đối với thí sinh dự thi cao học và xét tuyển NCS; thực hiện chuyên môn hóa và ứng dụng phần mềm trong quản lý đào tạo Hoạt động truyền thông về Đào tạo sau đại học ngày càng được tăng cường, tạo thuận lợi cho người dạy và người học trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và tổ chức thi tuyển cao học, xét tuyển NCS.
Về đào tạo quốc tế, trong 5 năm 2010-2015, Trường đã tuyển sinh 1090 sinh viên hệ cử nhân thực hành và liên thông quốc tế, 551 học viên đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế. Về số lượng tốt nghiệp, có 509 cử nhân liên kết quốc tế và 333 thạc sĩ liên kết tốt nghiệp, đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung bình hàng năm là 90%. Hàng năm, Trường đón tiếp khoảng gần 100 lượt giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy, tuyển sinh và chấm tốt nghiệp các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.
 
6
Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ kinh tế năm 2014
 
7
Lễ bế giảng lớp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh liên kết với trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC - Krems, Cộng hòa Áo
 
8
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo, quản lý Nhà trường với sinh viên

CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Công tác khảo thí đã có những thay đổi tích cực và được gắn kết chặt chẽ với kế hoạch đào tạo của các bậc, hệ đào tạo.
Việc nhập điểm, kiểm tra điểm học phần thống nhất về một đầu mối là phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Ngân hàng đề thi được xây dựng cho tất cả học phần có trong chương trình đào tạo đối với tất cả các trình độ, hình thức đào tạo và do Phòng quản lý, tổ chức sao in theo quy định, đảm bảo đánh giá khách quan, công bằng và chính xác.
Việc lấy ý kiến phản hồi của người học với hoạt động giảng dạy của giảng viên dần dần đi vào nề nếp.
Về kiểm định chất lượng, Trường tiếp tục triển khai kế hoạch khắc phục tổn tại, cải tiến chất lượng theo kết luận của Hội đồng quốc gia Kiểm định chất lượng, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm duy trì, phát huy các điểm mạnh và khắc phục những tồn tại mà Đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra.
Năm 2012, Trường đã xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành đào tạo và trong các năm học tiếp theo đã tổ chức kiểm định và đánh giá ngoài các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường.
Hoạt động tự đánh giá và đảm bảo chất lượng liên tục được duy trì và góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

CÔNG TÁC SINH VIÊN
Đảng ủy, BGH thường xuyên chỉ đạo công tác sinh viên trong Trường và coi đây là một trong những công tác quan trọng góp phần quyết định đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản lý giáo dục và hoàn thành nhiệm vụ đào tạo trong từng năm học. Hàng năm, “Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo, quản lý Nhà trường với sinh viên” được đổi mới và duy trì có nề nếp, đa dạng hóa hình thức. Thông qua “tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu năm, đầu khóa và các hoạt động ngoại khóa sinh động, bổ ích như câu lạc bộ sách, câu lạc bộ đàn ghi-ta, bóng đá, bóng rổ,… sinh viên không chỉ được giáo dục về chính trị tư tưởng mà còn được rèn luyện toàn diện về Văn – Thể - Mỹ. Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện phục vụ sinh hoạt, học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, các điều kiện phục vụ cho công tác rèn luyện toàn diện, giải quyết các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách liên quan tới sinh viên luôn được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Năm 2013, Trường đã ban hành “Quy định về thủ tục hành chính với sinh viên đại học chính quy” nhằm thống nhất quản lý đối với sinh viên và công khai các thủ tục hành chính cho sinh viên biết.

Hoạt động khoa học công nghệ và đối ngoại
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Hoạt động khoa học công nghệ luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường trong 5 năm qua được thực hiện theo hướng gắn công tác giáo dục đào tạo với phát triển kinh tế - xã hội phục vụ đắc lực cho sự phát triển CNH, HĐH, hội nhập quốc tế của đất nước.
Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong giai đoạn này tập trung nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn; các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, sản xuất của quốc gia, các vùng kinh tế, các địa phương trọng điểm và các ngành; gắn với các lĩnh vực thuộc chuyên môn giảng dạy và quản lý của đội ngũ CCVC Nhà trường. Tính đến năm 2015, Trường được phê duyệt 01 đề tài cấp Bộ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 63 đề tài và 04 dự án R&D cấp cơ sở. Đến nay, các đề tài đều đã có quyết định nghiệm thu và Nhà trường đã tiến hành tổ chức nghiệm thu với kết quả 04 đề tài, dự án đạt kết quả xuất sắc; 50 đề tài đạt kết quả tốt; 08 đề tài đạt kết quả khá; 01 đề tài bị thanh lý, thu hồi; 02 dự án mới được phê duyệt và đang trong quá trình triển khai thực hiện theo tiến độ đăng ký.
Năm 2014, Trường tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ và có 01 công trình đạt giải ba và 02 công trình đạt giải khuyến khích.
Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên ngày càng thu  hút đông đảo sinh viên tham gia và mang lại hiệu quả tích cực đối với quá trình học tập của sinh viên. 5 năm từ 2010-2015, sinh viên các hệ đào tạo của trường đã thực hiện 1.335 đề tài NCKH với 3.314 lượt sinh viên tham gia. Trường lựa chọn được 619 công trình xuất sắc nhất của sinh viên đăng Kỷ yếu Hội nghị thông báo kết quả NCKHSV từ năm 2011-2013. Từ năm 2014, Nhà trường chuyển sang làm đĩa CD lưu kết quả NCKH sinh viên và in giấy chứng nhận tham gia NCKH cho 255 công trình của sinh viên đạt trên 8 điểm. Trong số các đề tài NCKH của sinh viên từ 2010-2015, có 20 công trình NCKH được lựa chọn dự thi giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” và có 09 công trình đạt giải thưởng (05 giải ba và 04 giải khuyến khích). Hoạt động NCKH của cao học viên và nghiên cứu sinh đã được triển khai thực hiện với 207 công trình và Trường đã tổ chức 01 hội nghị báo cáo kết quả NCKH của cao học viên và nghiên cứu sinh vào năm 2011.
 
8
Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013-2014

Trong 5 năm từ 2010-2015, Trường đã tổ chức thành công 07 hội thảo khoa học quốc tế, 03 seminar với các trường đại học của Pháp, Đức, Đài Loan và Hàn Quốc; 04 hội thảo quốc gia và 01 hội thảo khoa học cấp Trường. Sự thành công của các hội thảo lớn này không chỉ khẳng định năng lực khoa học thực sự của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và khẳng định uy tín, vị thế của Trường đối với ngành và xã hội.
 
10
Hội thảo khoa học quốc tế: "Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra" năm 2013

Hội thảo khoa học cấp Trường: năm 2014, Trường đã tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề: “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại”. Bên cạnh đó, Trường đã chú trọng chỉ đạo tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học, học thuật của khoa, bộ môn giúp nâng cao kiến thức và trình độ của giảng viên trong toàn Trường. Mỗi học kỳ, các khoa và bộ môn đều tổ chức các hoạt động thông tin khoa học theo từng lĩnh vực chuyên môn.
Giai đoạn 2011-2015 gắn với việc phát huy thành quả 10 năm thành lập và phát triển của Tạp chí Khoa học thương mại với mục tiêu chiến lược nâng cao chất lượng các bài báo khoa học công bố và tiếp cận đẳng cấp quốc tế với các Tạp chí khoa học.
 
11
Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển đào tạo đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam" năm 2015

Về giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập: 5 năm trở lại đây, có 36 giáo trình, 04 sách tham khảo được xuất bản mới, 11 giáo trình tái bản có bổ sung sửa chữa và trên 30 bài giảng dùng chung được hoàn thành. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống học liệu phục vụ cho đào tạo ngày càng được tăng cường, Trung tâm Thông tin Thư viện đáp ứng cơ bản nhu cầu ngày càng tăng về tài liệu nghiên cứu và học tập truyền thống và tài liệu điện tử của giảng viên, sinh viên, cao học viên và nghiên cứu sinh.
 
12
Hội thảo khoa học cấp Trường: "Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại" năm 2014

PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ về chiều rộng và chiều sâu mối quan hệ hợp tác với các trường đại học đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á như CH Pháp, Canada, Mỹ, Úc, Anh, Bỉ, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan…
Liên kết đào tạo cử nhân, Nhà trường đã tuyển sinh các khóa hệ cử nhân và cử nhân thực hành giảng dạy bằng tiếng Anh và cử nhân tiếng Pháp liên kết với các trường đại học của Pháp với các chuyên ngành “Quản trị bán” liên kết với Đại học Jean Moulin Lyon 3, “Ngân hàng – Bảo hiểm” và “Quản trị nhân lực và quản trị dự án” liên kết với Đại học Toulon, “Kinh tế - Quản trị” liên kết với Đại học Nice Sophia Antipolis và “Xuất nhập khẩu” liên kết với Trường Đại học Aix Marseille. Ngoài ra, trong năm 2012, Trường cũng thiết lập mối quan hệ hợp tác với đối tác mới là Đại học Rouen (Pháp). Bên cạnh đó, hệ liên thông quốc tế cũng được Trường chú trọng.
Trong công tác quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trường vẫn duy trì và mở rộng sang các hình thức hợp tác mới với các tổ chức trong và ngoài nước.
 
8a8d50eb2979d7278e683 01
Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa (Đài Loan)
 
Tổ chức bộ máy chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường
ĐẢNG ỦY
Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thương mại khóa XXIII nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 15 đồng chí, đồng chí Đỗ Minh Thành được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Bùi Xuân Nhàn được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy. Trong nhiệm kỳ, các chi bộ được kiện toàn lại tương ứng với cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường với 28 chi bộ và được duy trì cho tới nay.
Tháng 6/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Thương mại lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí và tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu đồng chí Đỗ Minh Thành là Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đinh Văn Sơn và đồng chí Bùi Xuân Nhàn là Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường giai đoạn đến năm 2020.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Trường Đại học Thương mại đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công các hoạt động của Nhà trường thông qua việc phát huy chức năng quản lý của Ban Giám hiệu, chức năng tham mưu của các phòng, ban, coi trọng công tác xây dựng đội ngũ công chức viên chức, trước hết là đội ngũ giảng viên theo hướng nâng cao chất lượng và có cơ cấu hợp lý, đổi mới công tác của các chi bộ, làm cho đảng viên trở thành nòng cốt của từng đơn vị. Đảng bộ luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, đại bộ phận đảng viên phát huy tốt vai trò gương mẫu trong giảng dạy, công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức của nhà giáo.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 05/2015, Trường đã xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2011-2016, theo đó, Trường đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai quy trình thành lập Hội đồng Trường và tiến hành các bước thành lập Hội đồng Trường theo quy định của Điều lệ trường đại học. Ngày 05/08/2015, Hội đồng Trường đã họp phiên thứ nhất và bầu PGS,TS. Bùi Xuân Nhàn là Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 15 thành viên.
 
13
Lễ ra mắt Hội đồng Trường và công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2011-2016

BAN GIÁM HIỆU
Nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-2016, Ban Giám hiệu Nhà trường gồm 5 đồng chí:
Hiệu trưởng: GS,TS. Đinh Văn Sơn
Phó Hiệu trưởng: PGS,TS. Đỗ Minh Thành; PGS,TS. Bùi Xuân Nhàn; PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long; PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan.
Từ ngày 09/09/2015, PGS,TS. Bùi Xuân Nhàn được Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường, thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
 
14
GS,TS. Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Tháng 12/2012, Công đoàn Trường đã tiến hành Đại hội lần thứ XXV. Từ 2010-2015, Công đoàn Trường bao gồm 19 Công đoàn bộ phận, 11 Tổ Công đoàn trực thuộc, với 628 công đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn Trường gồm 15 đồng chí, Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Văn Minh. Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn Trường Đại học Thương mại lần thứ XXV nhiệm kỳ 2012-2017 đã được tổ chức vào ngày 10/06/2015.
Công đoàn Trường thường xuyên động viên công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội; tích cực, chủ động cùng với chính quyền Nhà trường tham gia công tác quản lý chuyên môn. Công đoàn các cấp đã tham gia tích cực, thiết thực trong việc góp ý các văn bản quản lý để Trường hoàn thiện và ban hành; phối hợp với chính quyền hoàn thiện và tổ chức triển khai tốt Quy chế dân chủ trong Trường; phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức hàng năm.
Công đoàn Trường nhiều lần được trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và liên tục được công nhận là Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Năm 2015, Công đoàn Trường vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều Công đoàn bộ phận và công đoàn viên cũng được trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
 
15
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Thương mại lần thứ XXV nhiệm kỳ 2012-2015
 
16
Giải Bóng bàn - Tennis - Cầu lông khối công chức, viên chức năm 2014

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ HỘI SINH VIÊN
Giai đoạn 2010-2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại trải qua 2 kỳ Đại hội lần thứ XXVI và Đại hội lần thứ XXVII. Đại hội lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2012-2014 đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhàn là Bí thư Đoàn Trường. Đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2014-2017 diễn ra vào tháng 10/2014, đồng chí Nguyễn Thành Hưng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Trường. Cũng trong khoảng thời gian này, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2015 vào tháng 4/2013 và đồng chí Nguyễn Tiến Anh, sinh viên K47H1, khoa Tài chính – Ngân hàng được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Trường. Tháng 10/2015, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ VI đã hiệp thương bầu đồng chí Trần Đức Hà, sinh viên K49E2, khoa Thương mại quốc tế là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, nhiệm kỳ 2015-2018.
Trong 5 năm 2010-2015, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên – Hội Sinh viên của Trường Đại học Thương mại đã có những bước phát triển mới trên tất cả các mặt công tác, tạo niềm tin tưởng với những đóng góp thiết thực vào môi trường rèn luyện toàn diện cho đoàn viên, sinh viên trong Trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên đã được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường chú trọng và quan tâm thường xuyên, lập trường tư tưởng của đoàn viên, sinh viên được giữ vững, không có biểu hiện sai lệch.   
 
f1c9ffa78635786b21242 01
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Thương mại lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2014-2017
68e87c8d051ffb41a20e1 01
Liên hoan Tiếng hát sinh viên Thương mại năm 2013

HỘI CỰU CHIẾN BINH
Năm 2012, Hội Cựu chiến binh Trường tổ chức Đại hội lần thứ III. Chủ tịch Hội là đồng chí Nguyễn Văn Minh (từ tháng 5/2012 đến 12/2012) và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng (từ tháng 1/2013 đến năm 2015).
Hội viên Hội Cựu chiến binh luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, tính tiên phong, gương mẫu và kỷ luật trong công tác. Các hoạt động của Hội: về thăm chiến trường xưa, về nguồn, phong trào ủng hộ thương binh xóa nhà dột nát… đã thu hút đông đảo hội viên và CCVC trong Trường tham gia.
Hội Cựu chiến binh Trường được Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội đánh giá là Hội tiêu biểu trong 28 hội cơ sở thuộc khối 487 của Thành hội; 5 năm liền Hội được công nhận “Tổ chức cơ sở Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc”; được Trung ương Hội Cựu chiến binh tặng Bằng khen năm 2011, 2012, 2014, tặng Cờ thi đua năm 2013; được Thành hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2010, 2013.
 
17
Chương trình hiến máu nhân đạo "Ngày chủ nhật đỏ" năm 2014
18
Đoàn Hội Cựu chiến binh thăm di tích lịch sử Điện Biên Phủ (năm 2013)

CHI HỘI NỮ TRÍ THỨC
Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2016 diễn ra ngày 17/05/2012 đã giới thiệu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí và NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường được tín nhiệm giữ cương vị Chi hội trưởng.
Tuy mới thành lập, thời gian hoạt động chưa nhiều, nhưng Chi hội Nữ trí thức đã thực hiện được khả năng tập hợp, đoàn kết nữ trí thức Trường Đại học Thương mại phát huy tiềm năng, vai trò, trách nhiệm của nữ trí thức, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển của Trường.
Tập thể Hội được xếp loại xuất sắc trong hoạt động và được tặng Bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam, cùng với đó là 15 lượt cá nhân được tuyên dương trong công tác hội, trong nghiên cứu khoa học và 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực của Chi hội Nữ trí thức Trường trong hơn 3 năm qua.
 
19
Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại lần thứ nhất (năm 2012)
 
20
Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Nhà trường năm học 2015-2016

THÀNH LẬP MỚI VÀ KIỆN TOÀN CÁC KHOA, PHÒNG, ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG
Đến tháng 6/2015, cơ cấu tổ chức bộ  máy của Trường có: 15 khoa (Quản trị doanh nghiệp, Khách sạn Du lịch, Marketing, Kế toán Kiểm toán, Thương mại quốc tế, Kinh tế-Luật, Tài chính Ngân hàng, Thương mại điện tử, Tiếng Anh, Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị nhân lực, Đào tạo quốc tế, Lý luận chính trị, Tại chức, Sau đại học); 9 phòng (Quản lý đào tạo, Tổ chức nhân sự, Thanh tra, Quản lý khoa học và đối ngoại, Kế hoạch tài chính, Công tác sinh viên, Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Quản trị và Hành chính tổng hợp); 3 đơn vị trực thuộc Trường (Trạm y tế, Ban quản lý Khu nội trú sinh viên, Tạp chí Khoa học thương mại); 2 trung tâm trực thuộc Trường (Trung tâm Thông tin Thư viện và Trung tâm Công nghệ thông tin); 1 bộ môn trực thuộc Trường: Bộ môn Giáo dục thể chất, 5 Trung tâm trực thuộc Khoa.
 
21
Tọa đàm giữa lãnh đạo Trường với giảng viên, viên chức quản lý là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh
 
Những sự kiện nổi bật
Tháng 11/2010: Nhà trường tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường
Ngày 06/05/2010: Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thương mại lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2010-2015
Ngày 16/03/2011: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2011-2016
Ngày 24/03/2012: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2012-2014
Ngày 05/05/2012: Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ III
Ngày 17/05/2012: Đại hội thành lập Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2016
Tháng 12/2012: Đại hội lần thứ XXV Công đoàn Trường Đại học Thương mại
Ngày 25/10/2014: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2014-2017
Ngày 02, 03/06/2015: Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thương mại lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 19/09/2015: Lễ gắn biển Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam
Ngày 22/09/2015: Lễ ra mắt Hội đồng Trường và công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2011-2016
Ngày 18/11/2015: Nhà trường tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
 
22
Lễ gắn biển Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam
 
DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015
TẬP THỂ
 • Danh hiệu Anh hùng Lao động (2010)
 • Cờ Thi đua của Chính phủ (2011)
 • Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010, 2011, 2013)
 • Tập thể Lao động xuất sắc (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
 • Huân chương Độc lập hạng Nhất (2014)
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010, 2013)
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Truyền thông và Du lịch (2012)
 • Bằng khen của Bộ Công an (2014)
 • Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam (2013)
 • Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2012, 2015)
 • Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2010, 2014)
 • Công đoàn vững mạnh xuất sắc (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Huân chương Lao động hạng Ba (2015)
 • Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2011, 2013)
 • Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 10 Công đoàn bộ phận (trong 5 năm)
 • Cờ thi đua của Thành đoàn Hà Nội (2013, 2014)
 • Đơn vị xuất sắc toàn diện (Đoàn Thanh niên) (2013)
 • Đơn vị xuất sắc (Đoàn Thanh niên) (2010, 2011, 2012, 2014, 2015)
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015)
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (2012)
 • Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội (2010, 2011, 2012, 2013)
 • Danh hiệu Đơn vị xuất sắc (Hội sinh viên) (2014)
 • Đơn vị tiên tiến (Hội sinh viên) (2010, 2011, 2012, 2013)
 • Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (2013, 2014)
 • Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội (2010, 2011, 2012, 2015)
 • Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt nam (2013)
 • Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2011, 2012, 2014)
 • Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội (2010, 2013)
 • Bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam” (2015)
 • 120 lượt tập thể phòng, khoa, bộ môn, đơn vị trực thuộc được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc
 • Huân chương Lao động hạng Ba: Phòng Khoa học và Đối ngoại (2010)
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Phòng Công tác chính trị và sinh viên (2010), Khoa Đào tạo quốc tế, Bộ môn Các phương pháp toán kinh tế (2011), Phòng Tổ chức Thanh tra (2012), Khoa Tại chức, Phòng Kế hoạch Tài chính (2013), Khoa Sau Đại học, Khoa Thương mại điện tử (2015)
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 64 lượt phòng, khoa, bộ môn, đơn vị trực thuộc Trường
CÁ NHÂN
 • Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân: tặng cho đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Tạ Văn Hài (2010)
 • Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: tặng cho các đồng chí Đinh Văn Sơn, Nguyễn Doãn Thị Liễu, Nguyễn Hoàng Long, Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương Liên (2010), Nguyễn Thị Bích Loan, Phạm Công Đoàn, Doãn Kế Bôn, Đàm Gia Mạnh (2012), Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Bá Minh (2014)
 • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 26 lượt người được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở: 670 lượt người được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
 • Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho các đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Thảo, Bùi Xuân Nhàn, Đỗ Minh Thành, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Doãn Thị Liễu, Đỗ Thị Ngọc, Vũ Thị Minh Phương (2010); Đinh Văn Sơn, Đàm Gia Mạnh, Nguyễn Thị Phương Liên (2013); Nguyễn Thị Bích Loan (2015)
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho 32 đồng chí
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cho 204 lượt CCVC
 • Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội: Tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” cho các đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Đàm Gia Mạnh (2010), Nguyễn Thị Phương Liên, Hoàng Thị Liên (2011), Phạm Xuân Hậu, Phạm Thị Thu Thủy (2012), Trịnh Thị Sâm, Vũ Thị Minh Phương (2014)
 • Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 8 đồng chí
 • Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 28 đồng chí
 • Bằng khen “Tri thức trẻ tiêu biểu Thủ đô” cho 2 đồng chí (2012)
 • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” tặng cho 27 đồng chí (2010), 4 đồng chí (2011), 9 đồng chí (2014), 10 đồng chí (2015)
 • Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng cho 7 đồng chí (2010)
 • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng” tặng cho 1 đồng chí (2011)
 • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành tổ chức” tặng cho 1 đồng chí (2010)
 • Kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam cho 38 đồng chí (năm 2012: 13 đồng chí, năm 2013: 17 đồng chí, năm 2015: 8 đồng chí)
 • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 1 đồng chí (2014)
 • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 28 đồng chí
 • Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ  nữ Việt Nam” của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Giấy khen của Hiệu trưởng cho 2371 lượt CCVC trong Trường


 
, . : 60