Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo về hoạt động của Nhà trường trước diễn biến dịch Covid-19

Chủ nhật - 08/03/2020 08:07
THÔNG BÁO
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại thông báo:
TB382020
TB382020
THÔNG BÁO
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại thông báo:
- Toàn trường vẫn tổ chức đào tạo trực tuyến cả 3 trình độ: Đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
Đối với các giảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ giảng dậy sẽ giảng bài tại nhà, không phải đến giảng đường như thời gian vừa qua. Ban Giám hiệu yêu cầu, các giảng viên chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian biểu, không được phép bỏ giờ. Mỗi giảng viên phải bố trí một không gian riêng tại gia đình để đảm bảo cho việc giảng dạy nghiêm túc và chất lượng, không được phép làm việc riêng trong giờ lên lớp hoặc buổi giảng bị gián đoạn bởi lý do chủ quan. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu (thông qua đ/c Hải QLĐT và đ/c Cảnh TTCNTT).
- Đối với công tác quản lý, phục vụ: Vẫn tiến hành theo kế hoạch. Các đơn vị chức năng, tùy tính chất công việc của mình có thể để nhân viên làm việc tại nhà và thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật thường xuyên kết quả công việc theo chức năng.
- Hạn chế hội họp: Tạm hoãn đối với một số cuộc họp chưa thực sự cần thiết. Một số cuộc họp không thể hoãn có thể tổ chức theo theo hình thức trực tuyến trên nền tảng phần mềm Trans.
- Nhà trường sẽ cập nhật và thông báo kịp thời các quyết định của Ban Giám hiệu tới các đồng chí trưởng các đơn chức năng.
, . : 60