Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v trở lại học tập trung tại trường đối với người học thuộc đối tượng đang học online

Thứ ba - 15/09/2020 03:41
Thông báo v/v trở lại học tập trung tại trường đối với người học thuộc đối tượng đang học online
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ LẠI HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐANG HỌC ONLINE

Đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực trong cả nước đã được dỡ bỏ cách ly theo quy định, vì vậy, BGH yêu cầu:
1. Người học thuộc các đối tượng sau chủ động báo cáo Ban Giám hiệu thông qua khoa/viện quản lý và trở về Trường để học tập trung: 
- những người đã hết thời gian cách ly theo quy định;
- những người hiện đang cư trú tại khu vực đã được dỡ bỏ cách ly;
- những người tiếp xúc trực tiếp với người thuộc nhóm đối tượng (1) và (2).
Nhà trường chỉ duy trì giảng online đến hết ngày 20/9. Từ ngày 21/9/2020 toàn bộ người học phải tập trung học tập tại Trường.

2. Khi trở lại Trường học tập trung, BGH yêu cầu người học phải cài đặt phần mềm BLUEZONE và đeo khẩu trang khi đến Trường và trong lớp học. Người học sẽ không được tham gia lớp học nếu không thực hiện đầy đủ yêu cầu trên.
, . : 60