Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Thứ sáu - 28/05/2021 21:32
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo yêu cầu lãnh đạo trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số309-TB/TU ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã... tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với các nội dung:
Xem thông báo chi tiết tại đây 
, . : 60