Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập học kỳ II tại Cơ sở Hà Nam theo phương thức trực tuyến

Thứ bảy - 01/05/2021 02:46
Thông báo v/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập học kỳ II tại Cơ sở Hà Nam theo phương thức trực tuyến
THÔNG BÁO
V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập học kỳ II tại Cơ sở Hà Nam theo phương thức trực tuyến
 
Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hà Nam có diễn biến mới, khó lường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể viên chức và người học của Trường tại Cơ sở Hà Nam, Ban Giám hiệu quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập học kỳ II (2020 – 2021) tại Cơ sở Hà Nam theo phương thức trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Đối với giảng viên
- Giảng viên của Trường Đại học Thương mại: thực hiện giảng dạy trực tuyến tại trụ sở chính của Trường theo đúng Thời khóa biểu. Giảng viên có thể thực hiện giảng dạy tại văn phòng Bộ môn hoặc hội trường do Phòng Quản lý đào tạo bố trí (bộ môn báo nhu cầu sử dụng hội trường cho đồng chí Huệ - F205 trước 11h ngày 3/5/2021);
- Giảng viên giảng Quốc phòng an ninh (QPAN) thuộc TTQPAN: gửi tài liệu và hướng dẫn học tập cho sinh viên để sinh viên tự nghiên cứu, học tập.
2. Đối với sinh viên  (đang học tại cơ sở Hà Nam)
- Học trực tuyến tất cả các học phần của học kỳ II (trừ các học phần QPAN) theo đúng Thời khóa biểu cho đến khi kết thúc học kỳ;
- Tự nghiên cứu (theo hướng dẫn của giảng viên) đối với các học phần QPAN;
- Lịch thi HKII được điều chỉnh từ 20/5/2021- 03/6/2021 (bao gồm cả ca 5 và thứ 7) tại trụ sở chính của Trường (Hà Nội). Lịch thi cụ thể sẽ được đăng tải trên trang http://dangky.tmu.edu.vn trước ngày 10/5/2021. 
- Trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Lễ, sinh viên không quay trở lại KTX cơ sở Hà Nam để lấy đồ đạc cá nhân. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể thời gian sinh viên được trở lại KTX. Trong trường hợp sinh viên có nhu cầu tiếp tục ở tại KTX cơ sở Hà Nam trong thời gian học trực tuyến, sinh viên phải điện thoại cho Ban quản lý KTX cơ sở Hà Nam để đăng ký;
- Trong thời gian học trực tuyến, sinh viên thực hiện quyền bầu cử tại nơi cư trú. Sinh viên đăng ký bầu cử (bổ sung) theo quy định tại nơi cư trú;
- Khi quay trở lại Trường, sinh viên phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Thông báo số 442/TB-ĐHTM ngày 27/4/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHTM.

3. Trung tâm CNTT
- Làm việc với Công ty Nam Việt, phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, thiết lập tài khoản phần mềm TranS các lớp học phần giảng dạy tại Hà Nam trong HK2, thông báo tài khoản Host các lớp học phần cho Bộ môn liên quan và chuyển TranS ID vào tài khoản học tập cá nhân của sinh viên trước 17h ngày 03/05/2021.
Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc Trường truyền tải nội dung thông báo này đến viên chức và người học (nếu có) thuộc đơn vị mình quản lý biết, phối hợp với các đơn vị/bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên truy cập websites, fanpage của Trường để cập nhật các thông báo tiếp theo của Trường (nếu có);
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Trưởng đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Phòng Quản lý đào tạo để kịp thời xử lý.

Xem chi tiết thông báo tại đây
, . : 60