Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v tiếp tục giảng dạy/học tập trực tuyến

Thứ sáu - 23/07/2021 04:41
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện Công điện của Chính Phủ, của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho viên chức, người lao động và người học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại thông báo:
Thông báo v/v tiếp tục giảng dạy/học tập trực tuyến
Toàn trường tiếp tục thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến trên nền tảng phần mềm Trans từ ngày 02/8/2021 - 05/9/2021 cho tất cả các trình độ/hệ đào tạo của Trường theo đúng Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2021-2022 (trong đó, sinh viên chính quy học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học từ ngày 02/08 đến ngày 06/08 theo Kế hoạch số 754/TB-ĐHTM ngày 14/07/2021)  
Để triển khai thực hiện, BGH yêu cầu:
1. Trung tâm Công nghệ thông tin: Căn cứ vào Thời khoá biểu học kỳ I, thiết lập Trans ID lớp học phần. Chậm nhất 11h30 ngày 30/07/2021 chuyển Trans ID lớp học phần vào Tài khoản cá nhân của người học, đồng thời chuyển cho phòng QLĐT, Viện HTQT, phòng Quản lý SĐH và các Bộ môn.
2. Trưởng Bộ môn quản lý học phần: Kiểm tra tài khoản lớp học phần theo Thời khóa biểu học kỳ I, nếu phát hiện thiếu Trans ID lớp học phần, Trưởng bộ môn báo ngay với Trung tâm Công nghệ thông tin để kịp thời thiết lập tài khoản.
3. Phòng QLĐT, Viện HTQT, Phòng Quản lý SĐH: Theo dõi thực hiện Thời khóa biểu các lớp học phần do đơn vị mình quản lý.
4. Giảng viên: Giảng viên thuộc đối tượng F0 hoặc F1 (phải cách ly tập trung) phải báo cáo ngay Ban Giám hiệu thông qua Trưởng bộ môn. Trưởng bộ môn cử người giảng thay thế (nếu cần) để đảm bảo thực hiện kế hoạch giảng dạy; Giảng viên giảng dạy tại Trường theo đúng Thời khóa biểu, trừ giảng viên thuộc đối tượng F2, F3, báo cáo Ban Giám hiệu thông qua phòng Pháp chế - Thanh tra và được thực hiện giảng dạy tại nhà trong thời gian phải tự cách ly theo quy định (phải đáp ứng đủ các yêu cầu về không gian riêng, các công cụ hỗ trợ,...).
5. Trưởng các đơn vị quản lý người học (khoa chuyên ngành, Phòng Quản lý SĐH, Viện trưởng Viện HTQT): Phối hợp cùng P.QLĐT, P.CTSV, P.ĐN&TT thông báo đến người học thuộc đơn vị mình quản lý biết để triển khai thực hiện nội dung Thông báo này.
6. Người học: Truy cập tài khoản cá nhân để biết và thực hiện đúng kế hoạch học tập. Đồng thời, thường xuyên truy cập website, trang đăng ký và fanpage của Trường để theo dõi được các kế hoạch học tập tiếp theo của Trường (nếu có).
Trong thời gian giảng dạy, học tập trực tuyến, Ký túc xá của Trường không tiếp nhận sinh viên nội trú.
Lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng phối hợp triển khai thực hiện Thông báo này. Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc phát sinh, Trưởng đơn vị báo cáo ngay với Ban Giám hiệu thông qua P.QLĐT để kịp thời xử lý.
Xem chi tiết thông báo tại đây
, . : 60