Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v Thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thứ bảy - 08/05/2021 04:48
Thông báo v/v Thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021
Trong bối cảnh dịch Covid19 còn diễn biến rất phức tạp, để đồng thời được đáp ứng các quy định về phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công bằng trong đánh giá chất lượng sinh viên, Nhà trường có hướng dẫn về việc thi trực tuyến như sau: 

1. Về lịch thi và thời gian thi:
- Lịch thi các học phần được điều chỉnh bắt đầu từ ngày 25/5/2021 và được thông báo chính thức trên trang http://dangky.tmu.edu.vn/
- Thời gian thi của mỗi học phần là 24 giờ tính từ thời điểm cán bộ coi thi (CBCT) bắt đầu phát đề thi (bao gồm cả thời gian làm bài thi và nộp bài thi).
- Giáo viên giảng dạy (GVGD) lớp học phần (CBCT) sẽ thông báo số điện thoại để người học liên hệ trong các trường hợp bất khả kháng. 

2. Về tài liệu ôn tập: 
- Bộ môn và GVGD có trách nhiệm hướng dẫn người học ôn tập và cách thức thi trực tuyến theo đcác nội dung giảng dạy trên lớp.
- Người học truy cập vào hệ thống học liệu trực tuyến của Thư viện Trường tại:
+ Địa chỉ: http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-wpid-collection-type-collection.html
+ Tên đăng nhập và mật khẩu là: Mã sinh viên viết in hoa
* Nếu không cấp thiết, Nhà trường khuyến nghị sinh viên không quay trở về Trường (Hà Nội) lấy tài liệu. Hệ thống học liệu trực tuyến của Trường đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho việc ôn tập.  

3. Về đề thi 
- Đề thi học phần được thiết kế căn cứ vào Ngân hàng câu hỏi ôn tập được công bố theo địa chỉ ở trên và bám sát các nội dung giảng dạy của học phần. 
- Các câu hỏi trong đề thi yêu cầu người học cả về kiến thức cơ bản và nâng cao, từ mức độ thông hiểu đến vận dụng để đảm bảo đánh giá được chất lượng và mức độ phân loại người học.

4. Yêu cầu chuẩn bị trước khi thi 
- Người học chủ động chuẩn bị tốt các trang thiết bị cần thiết (máy tính, điện thoại thông minh,…) cũng như yêu cầu đảm bảo đường truyền mạng theo hướng dẫn của GVGD lớp học phần để quá trình thi trực tuyến được diễn ra thuận lợi, an toàn.
- Thường xuyên cập nhật các thông tin về lịch thi, bao gồm thông tin về ngày thi, ca thi, mã lớp học phần (phòng thi), tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm Trans, các phần mềm hỗ trợ khác theo yêu cầu của GVGD. 
- Chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh khác để phục vụ việc điểm danh của CBCT qua phần mềm Trans.
- Truy cập vào địa chỉ website http://dangky.tmu.edu.vn/ của Trường để tải mẫu file bài thi trực tuyến có định dạng .docx về máy tính. Người học có thể sử dụng bản mềm mẫu file này để làm bài thi hoặc in mẫu file trên giấy khổ A4 để làm bài hoặc làm bài thi trên trang giấy bình thường với phần đầu bài thi tự kẻ theo mẫu. 

5. Yêu cầu trong quá trình thi 
- Trước khi bắt đầu ca thi 15 phút, người học đăng nhập vào hệ thống Trans để tham dự vào phòng thi. 
- Trước khi bắt đầu giờ làm bài, CBCT sẽ hướng dẫn và cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ người học trong quá trình thi. 
- Sau khi nhận được đề thi, người học nghiêm túc làm bài thi đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu trong Quy định về hoạt động khảo thí hiện hành của Trường. 
- Khi làm bài xong, người học lưu bài thi theo một trong các định dạng (.docx, doc, .pdf, định dạng ảnh,…). Tên file bài thi phải đặt theo quy định: Số thứ tự trong Danh sách thi – Mã lớp học phần - Họ và tên và gửi nộp cho CBCT theo hướng dẫn. 

6. Một số lưu ý khác
- Bài thi được gửi đến CBCT sau thời gian thi theo quy định sẽ không được chấp nhận. 
- Trường hợp không thể tham gia thi (có lý do chính đáng) người học phải báo ngay về Khoa quản lý để làm các thủ tục cần thiết trước khi ca thi bắt đầu. Tùy vào tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ bố trí cho người học dự thi vào thời điểm thích hợp.
- Trường hợp tham gia thi nhưng không thể nộp bài thi đúng quy định do một số trường hợp bất khả kháng (mất điện, lỗi mạng, thiên tai,…) thì người học cần liên hệ ngay với CBCT để được hướng dẫn xử lý kịp thời. 

Xem chi tiết văn bản tại đây

 
, . : 60