Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v sinh viên trở về Trường học tập

Thứ ba - 16/03/2021 05:20
Thông báo v/v sinh viên trở về Trường học tập
Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam về cơ bản đã được kiểm soát. Ban Giám hiệu quyết định toàn bộ người học trở về học tập tập trung tại Trường từ ngày 22/03/2021. Để đảm bảo an toàn sức khỏe của viên chức và người học trong toàn Trường, Ban Giám hiệu yêu cầu:

1. Toàn thể viên chức và người học nghiêm túc thực hiện Thông báo số 220/TB-ĐHTM ngày 10/3/2021 của Hiệu trưởng v/v thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

2. Phòng Công tác sinh viên (CTSV) thống kê và lập danh sách sinh viên có hộ khẩu thường trú tại 4 địa phương của tỉnh Hải Dương gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và huyện Kim Thành; thông báo cho các khoa/Viện HTQT. Trưởng khoa/Viện/Phòng giao Cố vấn học tập/viên chức phụ trách (đối với Phòng QLĐT/QLSĐH) chủ động phối hợp với Phòng CTSV, Đoàn TNCSHCM và Trạm Y tế Trường, liên hệ trực tiếp với người học trong danh sách (thuộc đối tượng mình phụ trách theo dõi, quản lý), yêu cầu người học thực hiện khai báo y tế theo link: https://forms.gle/oyTuc7Ca7nnfNVSd8, nộp lại kết quả xét nghiệm về Trạm Y tế Trường ngay khi trở lại Trường; đồng thời, nắm bắt tình trạng của người học báo cáo Trưởng đơn vị. Trưởng đơn vị tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Trạm Y tế và Phòng CTSV trước 16h ngày 19/03/2021.

3. Người học đang thuộc đối tượng cách ly/tự cách ly theo quy định của ngành Y tế, chủ động liên hệ và báo cáo với giảng viên giảng dạy lớp học phần. Giảng viên giảng dạy lớp học phần có trách nhiệm gửi tài liệu học tập và hướng dẫn người học tự học tập/nghiên cứu trong thời gian phải cách ly/tự cách ly theo quy định. Nếu người học không báo cáo, coi như người học tự ý nghỉ học (nghỉ học không lý do).

4. Trong thời gian học tập trung tại Trường, người học không tụ tập đông người, tạm dừng sinh hoạt các Câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm tại các không gian chung của Trường.

5. Trạm Y tế, Phòng Quản trị CSVC thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ hội trường/lớp học, ký túc xá và không gian chung của Trường; chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại tất cả các khu giảng đường, khu hành chính, đảm bảo an toàn môi trường học đường phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc.

6. Ban Giám hiệu quyết định hỗ trợ chi phí mạng 4G và giảm 7% học phí cho người học trong thời gian học online. Ban Giám hiệu giao Phòng Kế hoạch – tài chính phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan xác định mức chi, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện thanh toán cho người học.

Xem chi tiết thông báo tại đây

 
, . : 60