Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo v/v Kế hoạch học tập giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên khóa 56 và khóa cũ

Chủ nhật - 13/06/2021 23:19
Thông báo v/v Kế hoạch học tập giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên khóa 56 và khóa cũ
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
CHO SINH VIÊN KHÓA 56 VÀ KHÓA CŨ

1. Đối tượng học
(1) Sinh viên khóa 56 (trừ sinh viên chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù và sinh viên các chuyên ngành Quản lý kinh tế, Luật Kinh tế, Quản trị HTTT, Quản trị TMĐT);
(2) Sinh viên khóa cũ chưa hoàn thành chương trình Giáo dục QP – AN.
Danh sách sinh viên học QP - AN (theo lớp học phần) được đăng tải trên trang http://dangky.tmu.edu.vn

2. Phương thức và thời gian học
(1) Học trực tuyến một số nội dung lý thuyết trong Chương trình Giáo dục QP –AN trên phần mềm Quản lý học tập trực tuyến LMS của Trung tâm GDQP&AN, từ 21/06/2021 đến 12/07/2021. 
Thời khóa biểu được đăng tải trên trang http://dangky.tmu.edu.vn , trên Websites của Trung tâm GDQP&AN tại địa chỉ  https://cdst.hpu2.edu.vn/
(2) Học tập trung các nội dung thực hành và một số nội dung lý thuyết trong Chương trình Giáo dục QP –AN, thời gian học dự kiến bắt đầu từ 26/07/2021 (Lịch học cụ thể Phòng Quản lý đào tạo sẽ thông báo sau).

ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, BAN GIÁM HIỆU YÊU CẦU
1. Sinh viên 

(1) Trước 10h00 ngày 17/6/2021, sinh viên phải hoàn thành việc đăng ký học tập trên hệ thống Quản lý học tập trực tuyến LMS của Trung tâm GDQP&AN.
Sinh viên thực hiện đăng ký học tập theo các bước sau:
Bước 1. Truy cập vào trang Thông tin điện tử của Trung tâm theo đường dẫn sau:      https://cdst.hpu2.edu.vn/. 
Bước 2. Vào mục kết quả học tập. 
Bước 3. Nhập Số báo danh theo đúng Mã sinh viên. Sau đó nhấn SEARCH
Bước 4. Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân trên hệ thống. Sinh viên vào mục Sửa thông tin để sửa chữa thông tin sai (nếu có) và bổ sung thông tin SDT . Sau đó nhấn Cập nhật.
Lưu ý:
- Nơi sinh: Tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương theo địa danh hành chính mới (Ví dụ: Vĩnh Phúc, Hà Nội……)
-    SDT: sinh viên phải nhập đầy đủ số điện thoại và email cá nhân của mình (lưu ý sử dụng địa chỉ Email của @gmail.com. Ví dụ: 1234567890, thanh@gmail.com).
- Sau khi đăng ký nhập học thành công, Trung tâm QP&AN sẽ gửi thông tin về Lớp học, Thời khóa biểu, bản Hướng dẫn phương pháp tiến hành học tập trên Email sinh viên đã đăng ký. 
- Điện thoại hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng ký học tập: Thày Hùng 0918.584.009; Cô Huệ 0915.677.586.
(2) Từ ngày 14/06/2021, sinh viên truy cập trang http://dangky.tmu.edu.vn và Email (sinh viên đã đăng ký với Trung tâm GDQP&AN), theo dõi, cập nhật thông tin lớp học phần, kế hoạch học tập (Thời khóa biểu) để thực hiện;

2. Khoa/ Viện quản lý sinh viên  
(1) Phổ biến và quán triệt nội dung Thông báo này đến sinh viên do đơn vị mình quản lý biết để thực hiện;
(2) Phối hợp cùng Phòng Quản lý đào tạo và Trung tâm Giáo dục QP&AN - ĐHSPHN2, theo dõi, quản lý sinh viên trong quá trình học tập.

3. Phòng Quản lý đào tạo
(1) Phối hợp với Trung tâm Giáo dục QP&AN - ĐHSPHN2 xây dựng kế hoạch học tập; đăng tải Danh sách sinh viên (theo lớp học phần) và Thời khóa biểu trên trang http://dangky.tmu.edu.vn;
(2) Phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục QP&AN - ĐHSPHN2 và Khoa/Viện, theo dõi, quản lý sinh viên trong quá trình học tập.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Trưởng Khoa/Viện báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Phòng Quản lý đào tạo để kịp thời xử lý.


Xem thông báo chi tiết tại đây
, . : 60