Đào tạo & Hỗ trợ

THÔNG BÁO SỐ 111/TB-ĐHTM V/V TỔ CHỨC GIẢNG DẠY/HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Thứ hai - 15/02/2021 19:28
THÔNG BÁO SỐ 111/TB-ĐHTM V/V TỔ CHỨC GIẢNG DẠY/HỌC TẬP TRỰC TUYẾN
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid - 19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho viên chức và người học toàn Trường, Ban Giám hiệu (BGH) quyết định tổ chức triển khai thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến trên nền tảng phần mềm TranS từ ngày 22/02 đến ngày 19/03/2021, cho tất cả các trình độ/hệ đào tạo của Trường theo đúng Thời khoá biểu HKII (2020-2021). Riêng các học phần Quốc phòng – An ninh sẽ giảng dạy/học tập trên phần mềm chung của Bộ GD&ĐT (giảng viên giảng dạy QP&AN sẽ chuyển trực tiếp Tài khoản và hướng dẫn sử dụng cho từng sinh viên trước thời điểm học)...

Chi tiết thông báo số: 111/TB-ĐHTM xem tại đây
 
, . : 60