Đào tạo & Hỗ trợ

Qđ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) và Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại ĐHTM

Thứ ba - 11/02/2020 05:02
Qđ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) và Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại ĐHTM
Trước những diễn biến khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Thương mại thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra và xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho sinh viên, CCVC Nhà trường; kịp thời phát hiện các trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nếu có) để báo cáo các cấp có thẩm quyển xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong; triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo điều kiện vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong Nhà trường.

Chi tiết quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra và Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra tại Trường Đại học Thương mại vui lòng xem văn bản dưới đây:
1. Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại Trường Đại học Thương mại xem tại đây
2. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Trường Đại học Thương mại xem tại đây
, . : 60