Đào tạo & Hỗ trợ

Ngày Hội sách với chủ đề: "TRI THỨC VÀ KHỞI NGHIỆP"

Thứ ba - 10/04/2018 21:26
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018, Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức Ngày Hội sách với chủ đề: "TRI THỨC VÀ KHỞI NGHIỆP"
Thời gian: Từ 8h ngày 18/4/2018 đến hết 16h ngày 20/4/2018
Địa điểm: Tại Thư viện Trường Đại học Thương mại
Nội dung chương trình:
- Triển lãm, trưng bày tài liệu
- Bán sách giảm giá từ 30-50% của các Nhà sách
- Tặng 500 cuốn sách cho bạn đọc đến tham quan Hội sách
- Trao đổi sách trong sinh viên
- Trưng bày mô hình sách nghệ thuật
, . : 60