Đào tạo & Hỗ trợ

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Thứ sáu - 22/03/2019 00:02
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Video giới thiệu Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, nhu cầu thực tiễn về đào tạo các kỹ sư, cử nhân có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và điều hành hoạt động của các hệ thống thông tin đang ngày càng bức thiết. Ngành xây dựng, phát triển và quản lý các hoạt động của chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giáo dục điện tử,… đang ngày càng đòi hỏi những chuyên gia giỏi về hệ thống thông tin tại Việt Nam. Đặc biệt, tại các công ty phần mềm, nhân sự ngành Hệ thống thông tin quản lý đang thiếu hụt trần trọng.
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử thuộc Trường Đại học Thương mại là nơi đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý có uy tín tại Hà Nội. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử tiền thân là Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Khoa Thương mại điện tử. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ngành Hệ thống thông tin quản lý (10 năm đào tạo) và ngành Thương mại điện tử (gần 15 năm đào tạo).
 
53860948 1888921157880242 1239927156792885248 o
Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử Tthăm quan mô hình InfoRe trong hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018"
 
53563809 1890149794424045 6688487621565349888 o
Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử trong hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018

Theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Trường Đại học Thương mại, sinh viên được học kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về hệ thống thông tin quản lý; học về quy trình xây dựng và phát triển phần mềm (thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm). Cụ thể, sinh viên được đào tạo để có khả năng tham gia các khâu trong quy trình phát triển phần mềm (thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì phần mềm); có khả năng xử lý, tổ chức lưu trữ dữ liệu, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp; lựa chọn phương án xây dựng và phát triển hệ thống thông tin của doanh nghiệp; có khả năng chuyển giao, huấn luyện sử dụng các phần mềm thông dụng trong quản lý và kinh doanh; lựa chọn phương án nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin của doanh nghiệp; quản trị website, quản trị cơ sở dữ liệu; quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin; quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
Về thực tập, sinh viên Khoa có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp phần mềm mạnh về phát triển phần mềm như FPT, MISA, CyBer Shop, Bravo, FAST, Nhật Cường Software,… Ngoài ra hàng năm, sinh viên được tham gia ngày hội việc làm cũng như tọa đàm với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.
 
53702609 1888925554546469 4745406994804899840 n
Đội bóng Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử
Chương trình đào tạo tiên tiến cập nhật hàng năm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, có tham khảo các chuyên gia hàng đầu về hệ thống thông tin nên tỉ lệ sinh viên Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Trường Đại học thương mại tốt nghiệp có việc làm đúng ngành cao, trên 90% sinh viên ra trường có việc làm ngay. Theo hướng quản trị, quản lý tại các doanh nghiệp, cơ quan, sinh viên ra trường có đủ khả năng để làm việc tại vị trí chuyên viên của phòng ban chức năng như Phòng Quản trị thông tin; Phòng điện toán; Bộ phận quản lý dữ liệu; Bộ phận ERP; Phòng nghiên cứu phát triển; Đơn vị tư vấn, huấn luyện công nghệ thông tin hoặc trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý. Theo hướng công nghệ thông tin (tại các công ty phần mềm); cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có thể tham gia tại các vị trí như: phân tích viên hệ thống; phân tích viên nghiệp vụ; đảm bảo chất lượng phần mềm; lập trình viên; phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; kiểm thử, triển khai, bảo trì hệ thống;quản trị cơ sở dữ liệu; quản trị website của doanh nghiệp; quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin; quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp; truyền thông kinh doanh trực tuyến; tư vấn triển khai dự án công nghệ thông tin.
Năm 2019, Ngành Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Thương mại xét tuyển trên 3 tổ hợp môn thi tốt nghiệp: Toán-Lý-Hóa (A00), Toán-Lý-Anh(A01), Toán-Văn-Anh (D01). Các em học sinh thi tốt nghiệp có 3 môn đó đều có thể đăng ký ngay 01 nguyện vọng vào chuyên ngành này.
Website Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử:
http://httttmdt.tmu.edu.vn/
Fanpage Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử:
https://www.facebook.com/KhoaHethongthongtinkinhtevaTMDT
, . : 60