Đào tạo & Hỗ trợ

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyển truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV năm 2021

Thứ tư - 29/09/2021 22:53
Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) về năm ATGT 2021; Kế hoạch số 209/KH-BGDĐT ngày 9/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự; ATGT đường bộ trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 21/KH-BGDĐT ngày 06/01/2021 của Bộ GDĐT triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm 2021, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2021, cụ thể như sau:
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyển truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV năm 2021
Chi tiết kế hoạch xem tại đây
, . : 60