Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2020 – 2021

Thứ hai - 24/05/2021 03:17
Thông báo về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2020 – 2021
Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể viên chức và người học của Trường, Ban Giám hiệu quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch Bế giảng
- Trường không tổ chức bế giảng cho sinh viên K 53 và khóa cũ (đối với sinh viên tốt nghiệp đợt Tháng 5/2021) theo kế hoạch;
- Trường chỉ phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên khi sinh viên quay trở lại Trường học tập tập trung.

2. Kế hoạch học tập Quốc phòng – An ninh cho sinh viên K56
- Tạm hoãn kế hoạch học tập QP-AN theo Thông báo số 1192/TB-ĐHTM ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho đến khi có thông báo mới.

3. Kế hoạch Học kỳ III (Học kỳ hè)
- Tổ chức triển khai kế hoạch học tập học kỳ III theo phương thức trực tuyến;
- Trước khi kỳ học bắt đầu 01 tuần, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) chuyển Tài khoản truy cập phần mềm TranS vào Tài khoản học tập cá nhân của sinh viên và các Bộ môn liên quan. Sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để biết Tài khoản của mình và thực hiện học tập theo đúng kế hoạch. 

Xem thông báo chi tiết tại đây
, . : 60