Đào tạo & Hỗ trợ

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CLC – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Thứ năm - 21/03/2019 23:19
Chương trình Kế toán doanh nghiệp Chất lượng cao thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Thương mại được tuyển sinh từ năm 2014, đào tạo cử nhân kế toán theo chương trình chất lượng cao (CLC) nắm vững kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán Việt Nam và quốc tế; có khả năng về chuyên ngành và ngoại ngữ để thích ứng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong chương trình đào tạo Chất lượng cao Kế toán - Kiểm toán, sinh viên có thể đạt trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế ngay trong năm đầu tiên với hàng chục tín chỉ đào tạo IELTS. Kết quả này là nền tảng vững chắc để các bạn sinh viên có thể bắt đầu theo học các học phần cơ sở ngành và học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh ở các năm sau. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế khác.
GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CLC – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp CLC được thiết kế theo định hướng riêng biệt, theo khung chương trình đào tạo của một số nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Canada. Sinh viên được đào tạo 30 tín chỉ tiếng anh theo giáo trình IELTS để có đủ khả năng học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trong chương trình đào tạo, sinh viên CLC KTKT được học các môn học thuộc Chứng chỉ quốc tế về kế toán tài chính (CFAB) của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW). Trên 20% số môn chuyên ngành được học bằng tiếng Anh, giảng viên là giáo sư đến từ các trường Đại học danh tiếng của Áo, Pháp, Canada và giảng viên Việt Nam đã tu nghiệp ở nước ngoài. Đặc biệt, trong kỳ học hè, sinh viên ưu tú được tham gia khóa học trải nghiệm tại trường Đại học tại Singapore và có hoạt động trải nghiệm tại các công ty kiểm toán lớn tại Singapore.
36285479 2179932185562909 6963043848343781376 n
Chương trình học tập trải nghiệm Singapore Polytechnic hè 2018 được sự hỗ trợ của ICAEW - TMU - Singapore Polytechnic dành cho các bạn sinh viên chất lượng cao của Khoa Kế toán Kiểm toán - Đại học Thương mại
ed0481df3fa1ddff84b0
Chương trình học tập trải nghiệm Singapore Polytechnic hè 2018 được sự hỗ trợ của ICAEW - TMU - Singapore Polytechnic dành cho các bạn sinh viên chất lượng cao của Khoa Kế toán Kiểm toán - Đại học Thương mại
36291771 2179932275562900 3867332658061115392 n
Chương trình học tập trải nghiệm Singapore Polytechnic hè 2018 được sự hỗ trợ của ICAEW - TMU - Singapore Polytechnic dành cho các bạn sinh viên chất lượng cao của Khoa Kế toán Kiểm toán - Đại học Thương mại
b9cfa3f31c8dfed3a79c
Chương trình học tập trải nghiệm Singapore Polytechnic hè 2018 được sự hỗ trợ của ICAEW - TMU - Singapore Polytechnic dành cho các bạn sinh viên chất lượng cao của Khoa Kế toán Kiểm toán - Đại học Thương mại
Cơ hội việc làm của chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Chất lượng cao rất đa dạng và rộng mở. Sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc cho các vị trí sau: kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác. Làm giảng viên của các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng... hoặc chuyên viên tại các Viện, Bộ, Cơ quan quản lý Nhà nước.
ee24aa0d1573f72dae62
Năm nay, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Chất lượng cao thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán xét tuyển trên 3 tổ hợp môn thi tốt nghiệp: Toán-Hóa-Anh (D07), Toán-Văn-Anh (D01), Toán-Lý-Anh(A01) và điều kiện điểm bài thi tiếng Anh từ 6,0 trở lên.
, . : 60