Đào tạo & Hỗ trợ

Đào tạo nhân lực du lịch khoa Khách sạn - Du lịch trên sóng VOV2

Thứ tư - 27/09/2017 21:21
Đào tạo nhân lực du lịch của khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại trên sóng VOV2
File audio: /uploads/tmu/news/2017_09/v2_2509_06h30_giao_duc_dao_tao_pl_17h201.mp3
Nội dung bài giảng:
Để sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ " Biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn " thành hiện thực, các cơ sở đào tạo ngành du lịch khách sạn phải đổi mới như thế nào? Doanh nghiệp sử dụng lao động ngành du lịch cần có trách nhiệm ra sao trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ nhà trường, hỗ trợ sinh viên xây dựng chương trình đào tạo, nhận sinh viên thực tập, trao học bổng cho sinh viên và tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp.
, . : 60